Stanje pošiljke/Shipment status

Gubitak pošiljke/Loss of shipment

Izgubljena pošiljka je ona koja se izgubila u transportu od *SERVISA za izradu do isporuke/primopredaje na adresi kupca. Za ovakvu pošiljku odgovorna je KURIRSKA SLUŽBA.

Za izgubljenu pošiljku nemamo informaciju o isporuci.


Loss of shipment

A lost shipment is one that is lost in transport from * SERVICE for production to delivery / handover at the customer’s address. The COURIER SERVICE is responsible for such a shipment.

We do not have delivery information for a lost shipment.