Stanje pošiljke/Shipment status

Isporučena pošiljka/Delivered shipment

Isporučena pošiljka je ona pošiljka za koju imamo potvrđenu isporuku/primopredaju od strane kurirske službe koja vrši preuzimanje, transport, dostavu pošiljke na zadanu adresu i izvršava primopredaju/dostavu robe kupcu na zadanoj adresi.

To je provjera koju dobijamo od kurirske službe koja vrši navedenu uslugu i koja je obavezna da informira da li je i kada izvršila isporuku/primopredaju pošiljke.

Druga potvrda isporučene pošiljke može biti od kupca da je pošiljka preuzeta a naručeni proizvod izuzetne kvalitete.


Delivered shipment

A delivered shipment is a shipment for which we have a confirmed delivery / handover by a courier service that performs pick-up, transport, delivery of the shipment to the given address and performs handover / delivery of goods to the customer at the given address.

This is a check that we receive from the courier service that performs the specified service and which is obliged to inform whether and when it has made the delivery / handover of the shipment.

Another confirmation of the delivered shipment can be from the buyer that the shipment has been taken over and the ordered product is of exceptional quality.