Stanje pošiljke/Shipment status

Isporučena pošiljka/Delivered shipment

Isporučena pošiljka je ona pošiljka za koju imamo potvrđenu isporuku/primopredaju od strane kurirske službe koja vrši preuzimanje, transport, dostavu pošiljke na zadanu adresu i izvršava primopredaju/dostavu robe kupcu na zadanoj adresi.

To je provjera koju dobijamo od kurirske službe koja vrši navedenu uslugu i koja je obavezna da informira da li je i kada izvršila isporuku/primopredaju pošiljke.

Druga potvrda isporučene pošiljke može biti od kupca da je pošiljka preuzeta a naručeni proizvod izuzetne kvalitete.


Delivered shipment

A delivered shipment is a shipment for which we have a confirmed delivery / handover by a courier service that performs pick-up, transport, delivery of the shipment to the given address and performs handover / delivery of goods to the customer at the given address.

This is a check that we receive from the courier service that performs the specified service and which is obliged to inform whether and when it has made the delivery / handover of the shipment.

Another confirmation of the delivered shipment can be from the buyer that the shipment has been taken over and the ordered product is of exceptional quality.

Stanje pošiljke/Shipment status