Plaćanje/Payment

Sigurnost plaćanja/Payment security

Web stranice trgovine kreativnih proizvoda https://www.borisbjelajac.com/ pružaju najvišu razinu sigurnosti za  on-line plaćanja putem interneta. Za zaštitu povjerljivih podataka prilikom on-line plaćanja putem interneta, osiguran je sigurnosni SSL certifikat (Secure Socket Layer) provjerenog servisa za web infrastrukturu i sigurnost web stranica “Cloudflare“.

SSL (Secure Socket Layer) je standardna sigurnosna tehnologija za uspostavljanje šifrirane veze između web servera i pretraživača. Ova sigurna veza osigurava da svi preneseni podaci ostanu privatni. Također se naziva TLS (Transport Layer Security). Milijuni web stranica svakodnevno koriste SSL šifriranje kako bi osigurali veze i zaštitili podatke svojih kupaca od praćenja i neovlaštenih promjena.

Cloudflare je vodeća kompanija za pružanje usluga servisa web infrastrukture i sigurnost web stranica čiji su certifikati podržani u svim najpoznatijim intrernet pretraživačima.

Svoju on-line kupovinu obavljajte sigurno zahvaljujući Cloudflare siguronosnom SSL certifikatu. Web stranice i trgovine koje koriste ovakav SSL certifikat imaju maksimalnu zaštitu i povjerenje u prijenosu povjerljivih informacija.


Payment security

The website of the creative products store https://www.borisbjelajac.com/ provides the highest level of security for online payments via the Internet. To protect confidential data when paying online via the Internet, a secure SSL certificate (Secure Socket Layer) of a verified service for web infrastructure and security of the “Cloudflare” website is provided.

SSL (Secure Socket Layer) is a standard security technology for establishing an encrypted connection between a web server and a browser. This secure connection ensures that all transmitted data remains private. Also called TLS (Transport Layer Security). Millions of websites use SSL encryption every day to secure connections and protect their customers ’data from tracking and unauthorized changes.

Cloudflare is a leading company providing web infrastructure and website security services whose certifications are supported in all the most popular internet browsers.

Make your online shopping safe thanks to Cloudflare secure SSL certification. Websites and stores that use this SSL certificate have maximum protection and confidence in the transmission of confidential information.