O meni/About me


Tko sam/Who am I ?

Ja i fotografija ili fotografija i ja u mojem životu kreću dosta rano kao klinac jer je fotografija obiteljski posao, vremenom postaje način i stil života. Od tih početaka omogućila mi je da omirišim slobodu, što nam je svima bitna stavka u životu.

Vremenom kasnije kroz život guram fotografiju gdje god stignem, čista znatiželje…i bilo je odličnih rezultata…

Rad u fotografskoj radnji, dokument fotografija, amaterska fotografija, portreti, svatovi, rođendani, sprovodi (kod nas su fotografirani sprovodi koliko i svatovi), proslave, sva moguća događanja…vremenom interesantniji događaji kao rock koncerti mega svjetskih zvijezda i lokalnih bendova…pa još interesantniji dio…profesionalna industrijska fotografija i profi foto laboratorijska usluga sve dublje i čvršće me uvlače u svijet SVJETLOPISA ili fotografije.[bg_collapse view=”link” color=”#000000″ icon=”eye” expand_text=”Tekst u nastavku, Dolazi era digitalizacije…” collapse_text=”Dolazi era digitalizacije…fotografija kao takva kakvu poznajemo među prvima stradava. U vreme analogne fotografije fotograf i foto aparat su dominantniji dok je laboratorijska usluga bila samo na nivou minimalnog uslužnog servisa. Dolaskom digitalizacije odnosi se mijenjaju, (barem u mojem slučaju) biti fotograf a ne poznavati izuzetno kvalitetno Photoshop znači propast i marginalizaciju. Na sreću i tu prepreku sam uspješno preskočio. Da priču previše ne širim, danas smo trenutno u fazi fotografije na internetu, a tu fazu treba preživjeti, kuda će to otići tko zna, meni to liči kao da se zagledate u prelijepo plavo nebo u onako neki manji oblak i ako uspijete da održite pažnju na tom oblaku vidjet ćete kako on vremenom nestaje. Pa kada me ljudi pitaju kako ja i fotografija kažem im ja još hodam a fotografija nestaje kao oblak na nebu. E sada, u toj fotografskoj fazi nekako sam sklepao ovu web stranicu na kojoj nudim trenutno što mislim da je interesantno sa fotografijom i oko fotografije.Nadam se da će biti interesantno Vama a naravno i meni, bitno je da ne pređe u dosadu, jer tada svaki posao gubi smisao.” ][/bg_collapse]


Pogledajte još: Gdje poslujem/Where I do business ?  ,  Zašto kupovati kod mene/Why buy from me ?


Who am I ?

Me and photography or photography and I start quite early in my life as a kid because photography is a family business, over time it becomes a way of life. From those beginnings, it allowed me to smell freedom, which is an important item in our lives.

In time later in life I push photography wherever I go, pure curiosity… and there were great results…

Work in a photo shop, document photography, amateur photography, portraits, weddings, birthdays, funerals (we have photographed funerals as much as wedding guests), celebrations, all possible events… over time more interesting events like rock concerts of mega world stars and local bands… and more more interesting part… professional industrial photography and professional photo laboratory service draw me deeper and firmer into the world of LIGHT COLLECTION or photography.[bg_collapse view=”link” color=”#000000″ icon=”eye” expand_text=”Text bellow, The era of digitalization is coming…” collapse_text=”The era of digitalization is coming – photography as we know it is among the first to suffer. In the time of analog photography, the photographer and the camera are more dominant, while the laboratory service was only at the level of the minimum service. With the advent of digitization, relationships are changing, (at least in my case) being a photographer and not knowing extremely high quality Photoshop means doom and marginalization. Fortunately, I successfully overcame that obstacle as well. Not to spread the story too much, today we are currently in the phase of photography on the Internet, and that phase needs to survive, where will it go, who knows, it looks to me like staring at a beautiful blue sky in a small cloud on that cloud you will see it disappear over time. So when people ask me how I and the photo tell them I’m still walking and the photo disappears like a cloud in the sky. Now, in that photographic phase, I somehow put together this website where I offer at the moment what I think is interesting with photography and around photography. I hope that it will be interesting for you and of course for me, it is important that it does not turn into boredom, because then every job loses its meaning.” ][/bg_collapse]


See also: Gdje poslujem/Where I do business ?  ,  Zašto kupovati kod mene/Why buy from me ?